Language

hr
en
de

Natječaj za izvorni suvenir općine Selca

Povlja

Novo selo

Sumartin

Selca

island of Brac


Umjetnost

12.02. — 07.03.2018.

Istraži! ↓

Natječaj za izvorni suvenir općine Selca

Pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe sa područja općine Selca za sudjelovanje u izradi izvornog suvenira općine Selca. Pravo sudjelovanja imaju pravne i fizičke osobe, ustanove i samostalne djelatnosti koji su državljani RH, a sa područja Općine Selca.

UVJETI NATJEČAJA

1. Poziv je javan, a pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe i punoljetne fizičke osobe sa područja općine Selca.

2. Suvenir treba posjedovati značajke prepoznatljivosti lokalne sredine, treba biti odraz tradicije, kulture, povijesti i materijalne baštine općine Selca.

3. Autor treba dostaviti jedan primjerak suvenira u originalnoj veličini i materijalu. Uz rad se prilaže zatvorena omotnica s naznakom “Natječaj za izvorni suvenir općine Selca”, u kojoj su sadržani podaci o autoru (ime i prezime, adresa prebivališta, email, kontakt broj, OIB, naziv i objašnjenje rada, izjava da je rad izravno autorsko djelo, potpis autora).

4. Radovi se dostavljaju poštom ili osobno na adresu TZO Selca, Porat 1, 21426 Sumartin.

5. Pravovremeno pristigle prijedloge ocjenjivati će žiri od tri člana, imenovan od strane Turističkog vijeća TZ Općine Selca.

6. Jedan autor se može natjecati s najviše tri idejna rješenja.

7. Autori moraju poslati konačno izrađene suvenire i prijedloge dizajna ambalaže.

8. Ukoliko kvaliteta pristiglih radova bude zadovoljavajuća žiri će donijeti odluku o izboru jednog najboljeg suvenira, a Turistička zajednica Selca će steći pravo korištenja izabranog suvenira u svrhu prepoznatljivosti turističke destinacije, te ostale marketinške svrhe.

NAGRADE

Odabire se jedan suvenir, te će se autoru dodijeliti nagrada u iznosu 2.000,00 kn. Odabrani rad zadržava turistička zajednica općine Selca, a ostali radovi vraćaju se autorima koji moraju osobno podići rad u roku 15 dana u uredu TZ. Turistička zajednica općine Selca zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu prijavu i poništiti Natječaj bez posebnog obrazloženja i snošenja troškova ili drugih novčanih i ostalih eventualno nastalih posljedica.

ROK ZA PRIJAVU

Rok za dostavu prijedloga je 30 dana od dana objave natječaja. Nepotpune, nepravovremene ponude ili ponude izražene suprotno odredbama ovoga Natječaja neće se razmatrati. Svi sudionici biti će pismeno obaviješteni o rezultatima Natječaja. Prijavom na Natječaj sudionici neopozivo prihvaćaju sve navedene uvjete.

KO:: Nikolina Tonšić

www.touristboardselca.com

Cijena: FREE

TZO Selca, Porat 1, Sumartin

Često postavljana pitanja

Ok, so I got to the island. What now?

Ah, our favourite question. 🙂 Here are just some ideas!

#1 EAT.

We’ve gathered only the best of the best restaurants, taverns, farms etc. to give you the opportunity to enjoy only the best island food, made from fresh, local ingredients. Check out our selection at gastronomy section of our website.

#2 SLEEP.

Do as locals do – eat well, sleep well! Again, only the best of Brač accommodation awaits you on our website, gathered under Accommodation section. Feel like royalty while you’re here!

#3 HAVE FUN.

There’s so much to see and do, all around Croatia, this truly amazing country. But, there’s even more of this awesomeness on island Brač! Here you’ll find dragons, Hercules, night sailing, poetry reading, electric dancing, graffiti painting, and that doesn’t even begin to cover it! So, here’s an idea. Browse through or culture section, plan some morning activities, go swimming in some of our beautiful villages, and the check the calendar to plan your night!

#4 AND MORE FUN.

You want more? Glad to hear it, cause there’s always something else to do on Brač! Choose your adventure, book a boat, safari tour, sightseeing or something more dangerous – Brač has it all!

#5 GET BRAČ PASS.

To enjoy yourself to the fullest, get yourself a copy of Brač Pass – interactive tour guide, with lots of discounts, interesting facts and prizes you can win!

* For getting around the island, we suggest using the local transportation. Click here for online booking with a discount!

I really want to visit Brač! How do I do that?!

Brač is an island which can be reached by sea and air. Here are some basics.

BY SEA ///

There are two ferry lines connecting Brač with a land.

First is in Supetar, connecting Brač with Split, and the second is on Sumartin, connecting Brač with Makarska. There is a third port that can be reached by regular local boat lines, and that is Bol, on the south part of the island. Here, you can reach Brač from Split, or from a neighbouring island Hvar. More information about ferry lines and timetables you may find here.

Also, if you own or rent boats, you may just sail into any place on island Brač. We suggest Brač Deluxe for transfers!

BY AIR ///

Brač has its own small airport, situated in the middle of the island. More and more flights are introduced each year, and all the necessary information you may find on the airport’s website. If you need transportation from the airport to any other place on the island, may we suggest contacting some of the #bestofbrac service providers, such as Taxi Peša, Brač DeluxeRent a Motorino or M&B rent. Check them out!

Once you’re on the island, rent a car, use taxis or local transportation. For online booking with discount, click here.

BEST OF BRAČ

Najbolje od Brača na jednom mjestu!