Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je javni poziv za poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. Kroz natječaj će se financirati projekti ulaganja u izradu projektno tehničke dokumentacije, izgradnju i rekonstrukciju objekata, opremanje objekata, energetsku obnovu i sl. Poziv je objavljen 21. veljače 2018., a rok za podnošenje projektnih prijava je 30 dana od dana objave poziva.
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI | jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) osnivači dječjih vrtića.
INTEZITET POTPORE | najviše 90% ukupno prihvatljivih troškova projekta, a ovisi o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave.
IZNOS POTPORE | najviše 2.000.000,00 HRK, a najmanje 100.000,00 HRK.
Jedan Prijavitelj može podnijeti samo jednu projektnu prijavu, ali unutar nje može tražiti sredstva za jednu ili više ustanova čiji je osnivač.
TRAJANJE PROJEKTA | Prihvatljivo razdoblje za provedbu aktivnosti je od 1. siječnja 2018. do 31. ožujka 2019. godine.
Prihvatljive su i aktivnosti na dovršavanju već započetih projekata. Aktivnost nabave opreme je prihvatljiva isključivo za ugradnju fiksne opreme, predviđene projektom.

DOKUMENTACIJA

IZVOR | MDOMSP
Ukoliko vam je potrebna pomoć u prijavi na ovaj ili bilo koji drugi natječaj, slobodno nas kontaktirajte! 

INFO | 0959044664 | aktiva.brac@gmail.com