Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je gradovima i općinama osiguralo ukupno 47,2 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava za provedbu edukativnih programa održivom gospodarenju otpadom. Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom sukladno Programu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Područje | Zaštita okoliša

Prijavitelji | Jedinice lokalne samouprave

Partneri | Nisu prihvatljivi

Raspoloživost sredstava | Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za dodjelu u okviru ovog Poziva je 47.200.000,00 HRK (četrdesetsedammilijunadvijestotisućakuna).

Vrijednost natječaja | 47.200.000,00 kn

ROK ZA PRIJAVU | od 15.2.2018. do 1.2.2019. ili do iskorištenja sredstava

Više informacija o natječaju možete dobiti na ovoj poveznici.

Ukoliko Vam treba pomoć oko prijave na ovaj natječaj, ili bilo koji drugi koji smo objavili ovdje, slobodno nas kontaktirajte!