Provedbom programa Aktivni u zajednici, u suradnji s predstavnicima lokalnih zajednica, Zaklada Kajo Dadić izradit će analizu stanja društvenog kapitala i utvrditi potrebe 15 lokalnih zajednica za aktivnostima razvoja kulture davanja, poticati ih da pronađu načine zajedničkog djelovanja u ostvarivanju postavljenih ciljeva koji vode kvalitetnijem životu u zajednici.

Ovim putem upućuju poziv svim zainteresiranim dionicima u lokalnim zajednicama na području Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Dubrovačko-neretvanske, Zadarske i Ličko-senjske županije, koji imaju viziju razvoja svoje zajednice, da im se jave kako bi zajednički osmislili akcije kojima će se sinergijskim djelovanjem građana, građanskih inicijativa, organizacija civilnoga društva, jedinica lokalne i područne samouprave, profitnog sektora i ostalih dionika u lokalnoj zajednici, postići željene promjene i povećati društveni kapital.

Prijavu je moguće izvršiti putem obrazaca:

Izjava za iskaz interesa – jedinice lokalne i regionalne samouprave

Izjava za iskaz interesa – udruge i ustanove

najkasnije do 15.02.2018.g.

_____

Photo source | Text source