Savjetodavna služba je kreirala tablični kalkulator (FADN kalkulator), a Agroklub prenio na svojim stranicama, putem kojeg svaki poljoprivredni proizvođač može izračunati ekonomsku veličinu svog poljoprivrednog gospodarstva. Ovaj je pojam iznimno važan kada se govori o apliciranju na pojedine mjere ruralnog razvoja, s obzirom da se upravo prema veličini gospodarstva definiraju prihvatljivi prijavitelji na pojedine natječaje.

Tablica uključuje SO (standard output) za sve vrste biljne i stočarske proizvodnje.

Standardni ekonomski rezultat (engl. Standard Output – SO) predstavlja jediničnu novčanu vrijednost proizvodnje poljoprivrednog proizvoda izraženu u proizvođačkim cijenama na vratima gospodarstva koja uključuje prodaju, potrošnju na gospodarstvu, potrošnju u kućanstvu, promjene u zalihama glavnih proizvoda i nusproizvoda biljne i stočarske proizvodnje. Glavni je poljoprivredni proizvod obično onaj sa najvećom vrijednošću, a ostali su sekundarni.

SO isključuje izravna plaćanja, porez na dodanu vrijednost i ostale poreze.

U biljnoj proizvodnji se odnosi na jedan hektar, a u stočarskoj proizvodnji se odnosi na grlo stoke, 100 kljunova peradi ili pčelinju zajednicu.

+ UPUTE ZA KORIŠTENJE 

+ EVPG KALKULATOR

SO KOEFICIJENTI
_____

IZVOR | agroklub.com | FOTOGRAFIJA | pixabay.com

_____

Popis otvorenih natječaja za OPGove možete pogledati ovdje.