Svi mikro i mali gospodarstveni subjekti, ali i oni koji planiraju pokrenuti biznis, te trebaju zajam po niskim kamatnim stopama od 0,5 – 1,5 %, Poduzetnički centar Aktiva vam stoji na raspolaganju. Visina zajma iznosi od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR, a rok otplate je do 3 godine uključujući poček. Kontaktirajte nas za više informacija!