Zaklada “Kultura nova” objavila je Javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata. Rok za prijavu je 21. ožujka.

Podrška putem ovog Javnog poziva na predlaganje projekata u Programskom području 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata ostvaruje se u sljedeće dvije kategorije:

a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn

b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Bespovratna sredstva mogu biti dodijeljena organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti za projekte koji se provode u razdoblju od 1. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018., a kojima nije dodijeljena podrška u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6. rujna 2017. u Programskom području 2.

IZNOS | Indikativni proračun za ovaj Javni poziv iznosi 150.000 kn.

INFORMACIJE | Svi podaci o Javnom pozivu (upute, pravila, uvjeti i kriteriji) nalaze se u Vodiču za prijavu koji je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade, gdje je dostupna cjelokupna dokumentacija ovog Javnog poziva, uključujući e-prijavnice kao i ogledne primjerke prijavnica.

ROK ZA PRIJAVE | Prijave na Javni poziv podnose se isključivo u elektroničkom obliku, a rok za podnošenje prijava je 21. ožujka 2018. godine do 16.00 sati.

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko prijave, slobodno nas kontaktirajte!

_____

IZVOR | Info Zona