Europska komisija je otvorila prijave za Europsku nagradu za promicanje poduzetništva za 2018. godinu. Cilj nagrade je poticanje poduzetništva i razvoj malog gospodarstva.

Rok za prijavu je 11. svibnja 2018.

“Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2018” (European Enterprise Promotion Awards – EEPA 2017), je priznanje kojim Europska komisija svake godine nagrađuje projekte/inicijative koji imaju za cilj poticanje poduzetništva i razvoj malog gospodarstva, a koje provode javna tijela samostalno ili u javno-privatnom partnerstvu s poduzetnicima.

Prijave se moraju odnositi na nedavne projekte/inicijative koji su uspješno završeni, a trajali su najmanje dvije godine ili postojeće projekte/inicijative koji su još uvijek u tijeku ali se uspješno provode te je mjerljiv njihov rezultat/utjecaj na razvoj npr. grada/općine u razdoblju od dvije godine.

_____

IZVOR | europski-fondovi.eu