Grad Supetar objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih potpora u cilju poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i obrtništva, očuvanja radnih mjesta, povećanja broja zaposlenih te stvaranja uvjeta za redovno i normalno odvijanje gospodarskih aktivnosti na njegovom području.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI |

+ ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, razne dozvole, police osiguranja, projektno tehnološka dokumentacija, poslovni plan za kreditna i bespovratna sredstva, …),

+ uređenje i opremanje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),

+ nabavku opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva,

+ bankarske usluge za obradu kredita,

+ troškove uvođenja sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,

+ izradu web stranice, marketinške aktivnosti, te tiskanje promotivnih materijala,

+ dopunsku izobrazbu i informatičko obrazovanje,

+ ulaganje i razvoj i nabavu novih tehnologija , razvoj računalne opreme, sustava i programskih rješenja,

+ prilagodba prostora osoba sa osobe sa invaliditetom,

+ ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,

+ ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,

+ razvojno istraživanje za stvaranje novog proizvoda, poslovnog modela, usluge i/ili procesa,

+ sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima,

+ sudjelovanje na radionicama i seminarima o edukaciji

+ sufinanciranje provedbe EU projekata.

IZNOS POTPORE | Ukupna vrijednost javnog poziva je 100.000,00 kuna. Pojedini obrt ili poduzeće mogu dobiti najmanje 5.000,00 kn, a najviše 10.000,00 kn

ROK ZA PRIJAVU | 20.3.2018.

U nastavku se nalaze tekst javnog poziva, prijavni obrazac, obrazac izvješća,obrazac izjave o nekažnjavanju te obrazac o dodjeljenim potporama male vrijednosti.

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

JAVNI POZIV – TEKST

OBRAZAC O POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

PRAVILNIK

PRIJAVNI OBRAZAC