Lokalna akcijska grupa „Brač“ objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” u ukupnom iznosu od 1.116.420,00 HRK. Cilj natječaja je razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava zbog povećanja poljoprivredne proizvodnje te podizanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda i efikasnije proizvodnje.

ROK ZA PRIJAVU | Podnošenje prijava na ovaj natječaj traje od 07. svibnja do 07. lipnja 2018. godine, a sva pitanja mogu se postavljati pismeno do 07. lipnja na e-mail adresu: pitanja.lagbrac@gmail.com sukladno tekstu natječaja.

IZNOS POTPORE | Iznos potpore po korisniku je 111.642,00 HRK, a intenzitet potpore 100%.


Ukoliko vam je potrebna pomoć oko prijave na ovaj ili bilo koji drugi natječaj, slobodno nas kontaktirajte!

INFO | 0959044664 | aktiva.brac@gmail.com


UVJETI ZA PRIJAVU | Nositelj projekta mora imati sjedište/prebivalište na području LAG-a Brač te se ulaganje mora također izvršiti na tom području.

Dodatno nositelj mora biti:

+ upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;

+ mikro ili malo poduzeće

+ jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:

a. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)

b. obrt

c. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)

d. zadruga.

CILJEVI PROJEKTA | Projekti se moraju  odnositi na:

a) modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili

b) povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala

2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva

3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda

8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva

9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

TEKST NATJEČAJA

LAG_natječaj_TO_1.1.1._LRS LAG Brač 2014-2020

OBRASCI

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio

Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio

Obrazac C. Izjava o veličini

Obrazac D. FADN kalkulator

Obrazac E. Izjava suglasnost ZOP

PRILOZI

Prilog I. Natječajna dokumentacija

Prilog II. Popis proizvoda

Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog IV. Pojašnjenje kriterija odabira LAG-a Brač

Prilog V. Pravilnik o provedbi LAG Natječaja LAG-a Brač