Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) objavila je natječaj za dodjelu donacija organizacijama civilnog društva u 2017. godini. Sredstva su namijenjena projektima koji povećavaju zapošljivost teško zapošljivih, ranjivih i marginaliziranih skupina. Rok za prijavu je 19. lipnja 2017.

Financirat će se projekti koji pripadnicima ciljnih skupina pružaju mogućnost stjecanja potrebnih i/ili dodatnih kompetencija, znanja i vještina potrebnih za usklađivanje s potrebama na tržištu rada.

Više o samom natječaju pročitajte ovdje, a za sve ostale informacije i pomoć u pripremi dokumentacije, slobodno nas kontaktirajte!

________

ROK ZA PRIJAVE | 19.6.2017.