Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Javni poziv „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.
.
CILJ POZIVA | Povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama.
.
CILJANE SKUPINE
1. Nezaposlene osobe koje su ujedno pripadnici najmanje jedne od sljedećih marginaliziranih skupina dugotrajno nezaposlene osobe, osobe romske nacionalne manjine, osobe s invaliditetom, beskućnici, liječeni ovisnici o drogama, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, migranti, mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlade osobe nakon izlaska iz alternativne skrbi i korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu.
2. Stručnjaci koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina na području zapošljavanja i socijalnog uključivanja.
.
IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA | od 350.000,00 HRK, do 1.500.000,00 HRK.
Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati vlastito sufinanciranje.
.
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
– udruga
– javna ustanova;
– zaklada;
– jedinica lokalne ili regionalne samouprave.
.
PARTNERSTVO | Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se može prijaviti sam ili u projektnom partnerstvu, pri čemu projektno partnerstvo čini najviše 5 pravnih osoba.
.
TRAJANJE PROVEDBE | Planirano trajanje provedbe projekata je od 18 do 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.
.
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI
a) Odabir i provedba verificiranih programa obrazovanja odraslih;
b) Razvoj i provedba ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih skupina;
c) Jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih sa pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem pripadnika ciljnih skupina
d) Promidžba i vidljivost
e) Upravljanje projektom i administracija
.

________

Više o samom natječaju pročitajte ovdje, a za sve ostale informacije i pomoć u pripremi dokumentacije, slobodno nas kontaktirajte!

________

ROK ZA PRIJAVE | 31.12.2019.