Agencija u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je Operaciju za Podmjeru 6.2.1. Potpora ulaganju u nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima, za koju do podnošenja Zahtjeva nije izdano i nije u postupku donošenja rješenje/odobrenje za obavljanje djelatnosti od nadležnog tijela.

Aktivnosti u sektoru turizma prihvatljive su samo u naseljima koja su razvrstana u “C” i “D” i ostalim nerazvrstanim naseljima. Na otoku Braču to su: Škrip + Pražnica + Gornji Humac + Murvica + Povlja + Nerežišća + Bobovišća + Bobovišća na moru + Ložišća + Dračevica + Donji Humac + Novo Selo + Selački Zaseoci. Popis turističkih razreda možete vidjeti ovdje.
_____

IZNOS POTPORE | 375.575,00 KN

ROK ZA PRIJAVE | od 12. ožujka 2018. g. od 12:00 do 23. travnja 2018. g. do 12:00 sati

_____

Ukoliko se želite prijaviti na ovaj natječaj i zanima vas više informacija, molimo Vas da ispunite ovaj OBRAZAC te ga pošaljete na mail aktiva.brac@gmail.com, kako bismo Vas BESPLATNO savjetovali i informirali o Vašim mogućnostima. Za više informacija stojimo vam na raspolaganju na telefon 095 904 4664.
_____
PRIHVATLJIVI KORISNICI | OPG, obrt ili pravna osoba koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje 1 godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu te pripadaju ekonomskoj veličini od najmanje 1.000,00 eura.

– Pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u Godišnjem financijskom izvješću za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

– Kod fizičkih osoba nositelj PG-a mora biti upisan u RPO po osnovi samostalne djelatnosti te plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po bilo kojoj osnovi

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI SU ULAGANJE U:

1) sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda

2) sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, što može obuhvaćati: a) usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima, b) usluge u društvenim djelatnostima, c) intelektualne usluge

3) sektor turizma u ruralnom području

4) sektor tradicijskih i umjetničkih obrta

Aktivnosti vezane uz gradnju, opremanje i rekonstrukciju, nabavu strojeva, opreme, vozila i plovila, isključujući troškove pripreme projektne dokumentacije, moraju činiti najmanje 70% ukupne vrijednosti iznosa potpore od čega troškovi kupnje zemljišta/objekata mogu iznositi najviše do 10% prihvatljivog iznosa potpore.

NEPRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI | aktivnosti vezane uz hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove, studentske domove, barove i objekte jednostavnih usluga.

Projekt se mora provoditi u naseljima s najviše 5.000,00 stanovnika u području JLS u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva. Više o Natječaju možete saznati ovdje.

_____