Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je javni poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa „Zaželi – program zapošljavanja žena“.

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena“ je namijenjen jačanju socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Prihvatljivi prijavitelji | jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitne organizacije.

Partnerstvo | Obavezni partneri na projektu su regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb, a ostali partneri mogu biti udruga, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica, ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.

Područje provedbe | Projekti će se provoditi u teško dostupnim područjima (ruralna područja i otoci) te u onim područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka.

Iznos potpore | Najniži iznos koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 900.000,00 HRK, a najviši 10.000.000,00 HRK. MRMS osigurava Korisnicima isplatu predujma u najvišem iznosu od 40% bespovratnih sredstava. Intenzitet potpore po pojedinom projektu iznosi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/ partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekta iz vlastitih sredstava.

ROK ZA PRIJAVU | 31.12.2020.

Za više informacija i pomoć u prijavi, slobodno nas kontaktirajte!