U sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. predviđene su dvije podmjere za razvoj nepoljoprivrednih, uslužnih djelatnosti u ruralnim područjima:

6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području

6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

_____

PRIHVATLJIVI KORISNICI

poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću i razvijaju nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima.

UVJETI

#1 Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

#2 Ekonomska veličina od najmanje 1.000 eura za podmjeru 6.2. i najmanje 2.000 eura za podmjeru 6.4.

#3 Provodi se u naselju s najviše 5.000 stanovnika

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

a) građenje i/ili opremanje građevina za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju proizvoda i marketing proizvoda – izrada mrežne stranice, zakup oglasnog prostora, dizajn i tiskanje promotivnog materijala.

b) kupnja opreme koja je namijenjena pružanju usluga u poljoprivrednim, komunalnim i građevinskim poslovima; građenje i/ili opremanje: 1. dječjeg vrtića, 2. igraonice za djecu, 3. građevine za pružanje usluge skrbi za starije i nemoćne osobe, 4. građevine u kojima se obavlja popravak poljoprivredne mehanizacije i strojeva, 5. sportsko-rekreativnih građevina, 6. građevine za pružanje veterinarskih usluga, 7. IT centra, građevine za pružanje knjigovodstvenih usluga, 8. građevine za pranje, kemijsko čišćenje i održavanje objekata, 9. frizerskog salona i/ili salona za uljepšavanje, njegu i održavanje tijela, kupnju vozila.

c) građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje proizvoda tradicijskih obrta.

d) građenje i/ili opremanje građevina za obavljanje ugostiteljske djelatnosti sukladno propisima koji reguliraju obavljanje ugostiteljske djelatnosti, kupnju domaćih životinja za jahanje, rekreacijske, rehabilitacijske i terapijske svrhe ljudi i pripadajuće opreme, kupnju  najviše jednog plovila do 7 m duljine, kupnju bicikla u svrhu pružanja turističkih usluga.

_____

Za sve dodatne informacije o ovim natječajima i načinima prijave, slobodno nam se obratite!