Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za potpore događanjima u 2018.godini, putem kojeg će se dodjeljivati bespovratna novčana sredstva za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju. Za ovu namjenu predviđeno je 6.500.000,00 kuna kroz tri glavne mjere programa.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

➢ trgovačka društva,

➢ obrti,

➢ zadruge,

➢ nacionalni sportski savezi,

➢ javne ustanove,

➢ ustanove u kulturi,

➢ umjetničke organizacije,

➢ jedinice lokalne i regionalne samouprave,

➢ turističke zajednice.

TOP DOGAĐANJAosiguran je iznos od 3.500.000,00 kuna.

Riječ je o događanjima za koja se procjenjuje da su motiv dolaska najmanje 10.000 posjetitelja, a koja su od iznimne turističke vrijednosti i velikog utjecaja za privlačenje gostiju u određenu destinaciju. Jaka atrakcijska osnova i dobra posjećenost predstavljaju preduvjet dodjele ove vrste potpora, a događanja koja će ostvariti podršku trebaju osigurati medijsku pozornost, komunicirati pozitivne doživljaje, pridonositi ukupnom jačanju snage brenda hrvatskog turizma te pružati motiv dolaska turista, posebice u razdoblju pred i posezone.

DOGAĐANJA U PREDSEZONI I POSEZONI | osiguran je iznos od 2.000.000,00 kuna.

Riječ je o sredstvima namijenjenim za događanja koja doprinose razvoju atraktivne i konkurentne destinacijske ponude s dodanom vrijednošću u razdoblju pred i posezone (PPS razdoblju) na području cijele Hrvatske – na turistički razvijenim i nerazvijenim područjima.

NACIONALNA I REGIONALNA DOGAĐANJA | osiguran je iznos od 1.000.000,00 kuna

Riječ je o događanjima koja se održavaju u bilo kojem razdoblju godine, a koja doprinose unapređenju i obogaćivanju turističkog proizvoda pojedine destinacije i Hrvatske u cjelini, razvoju sadržaja, povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, jačanju snage brenda hrvatskog turizma i stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma.

ROK ZA PRIJAVE | 12.3.2018.

Više informacija možete dobiti na mrežnim stranicama Hrvatske turističke zajednice.

PRIJAVNICA | preuzmi

_____

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko prijave na ovaj ili bilo koji drugi natječaj, slobodno nas kontaktirajte!

INFO | 0959044664 | aktiva.brac@gmail.com

_____

IZVOR | HTZ