Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za kandidiranje projekata za bespovratna sredstva u okviru programa Konkurentnost turističkog gospodarstva za 2018. godinu.

Ukupna planirana vrijednost javnog poziva je 24.600.000,00 kuna. 

IZNOS POTPORE | od 20.000,00 kuna do 400.000,00 kuna po projektu

INTENZITET POTPORE | najviše do 60% prihvatljivih troškova, s izuzetkom potpore za Mjeru C, kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

– subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)

– OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge

NAMJENA SREDSTAVA

Mjera A – Povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata:

A1 – Hoteli | Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna, a najviši 400.000 kuna, 

A2 – Kampovi | Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna, a najviši 300.000 kuna

A3 – Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Objekt za robinzonski smještaj) | Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 40.000 kuna, a najviši 200.000 kuna

A4 – OPG | Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000 kuna, a najviši 150.000 kuna

Mjera B – Razvoj posebnih oblika turizma

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000 kuna, a najviši 200.000 kuna

Mjera C – Dostupnost i sigurnost

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 25.000 kuna, a najviši 100.000 kuna

Mjera D – Prepoznatljivost

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000 kuna

ROK ZA PRIJAVU | Krajnji rok za prijavu na Javni poziv je 20. ožujka 2018. godine.

OPĆI UVJETI | Za projekte koji su vezani za nekretnine, uvjet je da su prijavitelji kao potencijalni korisnici potpore vlasnici, ili imaju po drugom osnovu pravo dugoročnog (min. 5 godina, ako to nije određeno drugim propisima) raspolaganja ili upravljanja predmetnom nekretninom, područjem ili lokalitetom.

Za projekte koji su vezani za izgradnju, obnovu ili rekonstrukciju korisnik potpore mora dostaviti građevinsku dozvolu, potvrdu glavnog projekta ili rješenje o izvedenom stanju, u skladu s važećim zakonima iz prostornog uređenja i građenja vezano za datum njihovog ishođenja.

Svi korisnici potpore imaju obvezu bavljenja turizmom najmanje još 5 (pet) godina od završetka projektnih aktivnosti, sukladno potpisanom Ugovoru između davatelja i korisnika potpore.

DOKUMENTACIJA

Javni poziv

Program

Upute za prijavitelje

Upute za ispunjavanje prijave

Obrazac prijave KTG

Obrazac opisa projekta

Obrazac proračuna

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Privremeno izvješće o namjenskom utrošku sredstava

Konačno izvješće o završetku projekta

_____

Ukoliko vam je potreba pomoć pri prijavi na ovaj ili bilo koji drugi natječaj, slobodno nas kontaktirajte! 

► 0959044664 ► aktiva.brac@gmail.com