Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije.

KORISNICI SREDSTAVA | Korisnici sredstava su jedinice lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije. Korisnici sredstava mogu prijaviti najviše dva razvojna projekta.

VISINA SREDSTAVA | Splitsko-dalmatinska županija sufinancira do 50% prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta

NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA | Splitsko-dalmatinska županija će bespovratna financijska sredstva dodjeljivati za sufinanciranje sljedećih razvojnih projekata:

+ razvoj javne turističke infrastrukture (javna infrastruktura koja na području turističke destinacije izravno ili neizravno utječe na razvoj turizma i turističke ponude sukladno Pravilniku o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09);

+ turistička valorizacija kulturnih i povijesnih sadržaja te jedinstvene autohtone arhitekture i povećanje njihove turističke atraktivnosti (objekti devastirane kulturne i povijesne baštine koji će se valorizirati kroz turizam kao objekti javne infrastrukture: muzeji, javni prostori za događanja, etno-eko sela, turistička signalizacija i sl.);

+ razvoj nautičke infrastrukture;

+ ostali razvojni projekti kojima se unaprjeđuje turistička infrastruktura i turistička resursna osnova, a doprinose razvoju konkurentnosti turizma Splitsko-dalmatinske županije (turistički informativni centri, interpretacijski centri, višenamjenski objekti, centri/dvorane za održavanje specijaliziranih ugostiteljsko-turističkih obrazovnih programa, izložbi i drugih događanja, imovina u vlasništvu jedinica lokalne samouprave koja bi se valorizirala kroz turizam i sl.).

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI | 

+ izrada projektne dokumentacije:

+ izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija, uređenje i opremanje objekata javne turističke infrastrukture.

ROK ZA PRIJAVU | 8.4.2018.

DOKUMENTACIJA

Javni poziv

Program

Obrazac prijave RP-1 

Obrazac RP-2 Vremenski plan realizacije predloženih aktivnosti 

Obrazac RP-3 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac RP-4 Troškovnik

_____

Ukoliko vam je potrebna pomoć pri prijavi na ovaj ili bilo koji drugi natječaj, slobodno nas kontaktirajte!

INFO | 0959044664 | aktiva.brac@gmail.com