U Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu, planirana su sredstva namijenjena za sufinanciranje programa/projekata neprofitnih organizacija i turističkih zajednica  od općeg značaja za Splitsko-dalmatinsku županiju, odnosno poticanje i sufinanciranje turističkih manifestacija i udruga koje promoviraju razvoj turizma u cilju obogaćivanja i poboljšanja turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske županije.

PRIJAVITELJI | Pravo na podnošenje prijava imaju lokalne turističke zajednice i neprofitne organizacije (udruge građana) od turističkog i općeg značaja za Splitsko-dalmatinsku županiju. Svaka organizacija ima pravo na ovaj poziv poslati najviše dvije (2) prijave za sufinanciranje određenog projekta / manifestacije

ROK ZA PRIJAVU | 1. ožujka 2018.

DOKUMENTI

Tekst Javnog poziva (10,75 KB)

Obrazac SDZ A1 (9,49 KB)

Obrazac SDZ A2 (8,34 KB)

Obrazac SDZ A3 (7,16 KB)

Obrazac za ocjenu kvalitete (56 KB)

144Z. Program potpore turističkim manifestacijama i udrugama (221,46 KB)

Obrazac – Završno opisno izvijesce (90 KB)

Obrazac završno financijsko izvješće (86,5 KB)

Obrazac primjera Ugovora o financiranju (22,5 KB)

Ukoliko Vam treba pomoć pri prijavi, javite nam se:

mob | 0959044664

mail | aktiva.brac@gmail.com

_____

Fotografija | Run Brač, TZ Selca