Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisala je 1. ožujka 2018. Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2018. godini u područjima: mladi, umjetnost i kulturna baština, okoliš, znanost i društvo te humanitarno djelovanje.

Predmet natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:

+ Mladi – odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;

+ Umjetnost i kulturna baština – pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti;

+ Okoliš – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;

+ Znanost i društvo – znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije

+ Humanitarno djelovanje – karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojnoobrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebam

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI 

Organizacije civilnog društva;

Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

IZNOS POTPORE | najmanje 2.000,00 kuna, a najviše 35.000,00 kuna.

NAČIN PRIJAVE | Prijavitelji se prijavljuju na Natječaj putem on-line Prijavnice koja je za vrijeme trajanja Natječaja dostupna na web stranici HEP-a d.d. u Uputi za prijavitelje. Prijavnici je potrebno priložiti svu dokumentaciju sukladno Uputi za prijavitelje.

Prijavitelji mogu prijaviti samo jedan program/projekt za 2018. godinu.

ROK ZA PRIJAVE | 30.3. do 16:00 sati. Očekivani rok za objavu rezultata na web stranici www.hep.hr – 09. 05. 2018. g.

UPUTE ZA PRIJAVITELJE | uputa, prijavnica, obrasci za izvješća  i ostali dokumenti

* Više informacija o natječaju pogledajte OVDJE.