Plin VTC d.o.o. osigurao je za 2018. financijska sredstva u svrhu dodjele financijske podrške organizacijama civilnog društva. Raspoloživi iznos za financiranje projekata po ovom natječaju je 100.000 kuna.

KATEGORIJE NATJEČAJA:

+ Humanitarni projekti i projekti zaštite zdravlja

+ Zaštita okoliša

+ Sport i rekreacija

+ Odgoj, obrazovanje i znanost

+ Kultura i umjetnost

ROK ZA PRIJAVU | 20. ožujka 2018.

DOKUMENTACIJA

Javni natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini

Obrazac za prijavu programa ili projekta

Upute za podnositelje zahtjeva za dodjelu donacija

Obrazac proračuna programa ili projekta

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava u 2018.

Plan natječaja za 2018. godinu

Više informacija pročitajte OVDJE.