Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima u 2018. godini kojim se udrugama na otocima dodjeljuje financijska potpora osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu.


ROK ZA PRIJAVE | 26. lipnja 2018.


Ovim putem pozivaju se sve zainteresirane udruge koje imaju sjedište na hrvatskim otocima i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar neprofitnih organizacija Republike Hrvatske i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija te djeluju na području hrvatskih otoka najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Natječaja, da dostave svoje projektne prijave.

Opći cilj Natječaja je financijskom potporom omogućiti provedbu projekata udrugama na otocima u skladu s održivim razvojem hrvatskih otoka koji donose nove ideje, modele razvoja ili načine rješavanja postojećih problema, potiču tradicijske običaje i kulturu otočnog prostora, pridonose očuvanju okoliša i omogućuju sadržajniji i kvalitetniji život na hrvatskim otocima.


Ukupan iznos osiguranih sredstava: 500.000,00 kuna.

Minimalni iznos financijske potpore: 15.000,00 kuna.

Maksimalni iznos financijske potpore: 40.000,00 kuna.


DOKUMENTI

Odluka o objavi Natjecaja_2018(483kb)

NATJECAJ_2018 (256kb)

Upute za prijavitelje_2018 (749kb)

Obrazac B1 – Opisni obrazac za prijavu projekta_2018 (232kb)

Obrazac B2 – Obrazac proračuna projekta_2018 (223kb)

Obrazac B3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja_2018 (18kb)

Obrazac B4 – Izjava o partnerstvu_2018(48kb)

Obrazac B5 – Zivotopis voditelja projekta_2018 (44kb)

Obrazac B7 – Izjava o financiranim projektima udruge_2018 (51kb)

Obrazac B9 – Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju_2018 (40kb)

Obrazac B10 – Obrazac za ocjenjivanje kvalitete prijave_2018 (607kb)

Obrazac B11 – Ugovor o dodjeli financijske potpore (233kb)

Obrazac C1- Obrazac za provedbu terenskog posjeta (90kb)

Obrazac C2 – Obrazac opisnog izvjestaja projekta (85kb)

Obrazac C3 – Obrazac financijskog izvjestaja projekta (84kb)

Obrazac C4 – Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava (16kb)

___________

Izvor: razvoj.gov.hr

Preuzeto sa europski-fondovi.eu