Veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu objavilo je poziv za program malih financijskih potpora za 2017.-2018. Veleposlanstvo ovim programom poziva sve hrvatske organizacije civilnog društva da se prijave za financiranje projekata, radionica, seminara i / ili da dovedu američkog stručnjaka na seminar, radionicu ili neku sličnu edukativnu aktivnost.

Razmotrit će se prijedlozi projekata u rasponu od 5.000 do 15.000 dolara, koji se odnose na sljedeće teme:

1 | Programi borbe protiv korupcije za studente i nastavnike, što može uključivati akademsko poštenje i građanski angažman, a po mogućnosti i kampanju društvenih medija i video natjecanja

2 | Razmjena studenata, nastavnika i administratora koji pridonose internacionalizaciji kampusa na visokim učilištima. Projekti mogu uključivati konzultacije s nastavnicima i osobljem fakulteta, razvoj kurikuluma, predavanja i seminare, zajednička istraživanja ili praktične projekte

3 | Projekti koji izgrađuju kapacitete u organizacijama civilnog društva, što može uključivati profesionalni razvoj voditelja nevladinih organizacija, programe za filantropiju ili prikupljanje sredstava te projekte koji potiču međusobnu suradnju i razmjenu resursa među organizacijama civilnog društva u sličnim sektorima.

Više o natječaju možete saznati na ovoj poveznici, a za sve druge informacije i pomoć u pisanju projekta, javite se Poduzetničkom centru Aktiva!

ROK ZA PRIJAVU | 7.7.2017.