Splitsko – dalmatinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa subvencije kamatne stope korisniku kredita sukladno „Programu kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u splitsko-dalmatinskoj županiji“ za 2018. godinu.

Predmet ovog javnog poziva je iskazivanje interesa za subvenciju kamatne stope korisniku kredita sukladno „Programu kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Korisnici sredstava potpore subvencionirane kamatne stope kredita mogu biti:

+ d.o.o.,

+ j.d.o.o.,

+ obrti i

+ profitne ustanove

koji ulažu na područje Splitsko-dalmatinske županije, a sukladno Popisu prihvatljivih NKD djelatnosti za Program i koji ispunjavaju uvjete za dobivanje kredita sukladno pravilima Poslovnih banaka koje su sa Splitsko-dalmatinskom županijom zaključile Ugovor o provedbi Programa.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

+ kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata

+ kupnja nove opreme ili novog dijela opreme

+ refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita

+ obrtna sredstva

UVJETI KREDITIRANJA

+ Najniži iznos kredita od 200.000,00 do 5.000.000,00 kuna (najviše jedan kredit po poduzetniku) za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, kupnju nove opreme ili novog dijela opreme. Financiranje obrtnih sredstava može se odobriti u iznosu od 20% ( za uslužne djelatnosti) i 30% ( za proizvodne djelatnosti)

+ od 200.000,00 do 1.000.000,00 kuna za refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita čija kamatna stopa prelazi 5% i koji nisu subvencionirani sredstvima Splitsko-dalmatinske županije

+ do 500.000,00 kuna za financiranje obrtnih sredstava

ROK OTPLATE KREDITA

+ do 12 godina za nove investicije- kupnja , izgradnja, uređenje li proširenje gospodarskih objekata, kupnja nove opreme ili novog dijela opreme; – poček do dvije (2) godine koji je uključen u rok otplate;

+ do 5 godina za refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita;

+ do 3 godine za obrtna sredstva

Kamatna stopa najviše do 3,2 % godišnje za vrijeme cijelog trajanja otplate kredita

Rok za podnošenje prijave je do iskorištenja Proračunskih sredstava za provedbu Programa za tekuću godinu.

INFO | ovdje.